Hem

Våra rapporter och granskningar

För att lindra konsekvenserna av barnfattigdom delar vi ut ekonomiskt stöd. Men för att råda bot på problemet i grunden behövs mer långtgående insatser. Vi arbetar därför parallellt med att informera politiker och beslutsfattare om de behov vi uppmärksammar. Dessutom granskar vi kommuners arbete eftersom många av barns rättigheter blir verklighet på kommunal nivå. Det finns mycket kvar att göra, men det finns även många goda exempel på arbete som gör skillnad för barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Samtal för påverkan

Majblomman verkar för barns rättigheter genom att bland annat träffa beslutsfattare och experter. I diskussioner med dem får vi kunskap samtidigt som vi kan argumentera för våra viktigaste krav. 

Granskningar av kommuners arbete

Sedan 2013 har vi granskat hur och om kommunerna i Sverige arbetar aktivt, förebyggande och/eller med konkreta åtgärder för att minska barnfattigdom och inkludera alla barn. Vi menar att barnfattigdom inte bara är en effekt av föräldrarnas ekonomiska situation, utan i hög grad uppstår när kommuner brister i att följa och tolka skollagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen utifrån barnets perspektiv. 

Vi har granskat avgifter i skolan, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och annat som är särskilt betydelsefullt för barn i familjer med utsatt ekonomi. Dessutom har vi undersökt hur socialtjänsten bemöter barn i familjer som söker ekonomiskt stöd och om kommunens barnsomsorg är tillgänglig även under skolloven. 

Läs våra granskningar

Årets bästa barnkommuner

2018 Luleå
2017 Botkyrka
2016 Kalmar
2015 Kalmar
2015 Örebro

2014 Sundbyberg
2013 Forshaga
2012 Umeå
2011 Trollhättan och Lerum
2010 Gotland

Checklista till Sveriges kommuner och landsting för arbete med barns rättigheter