0

Du har inga produkter i varukorgen.

Bokmässan

2021 är Majblomman temapartner till Bok- och biblioteksmässans tema demokrati. Eftersom skolan är en prioriterad del av Bokmässan känns det som ett självklart forum för Majblomman att medverka i. Det är tillsammans med lärare vi kan få barnen att förstå mer om barns rättigheter och varför det är viktigt att engagera sig för att motverka barnfattigdomen i Sverige.

Seminarium torsdag 23 september

Våra seminarier vänder sig till pedagoger och allmänhet. Ur olika perspektiv lyfts temat demokrati i relation till situationen för barn i ekonomisk utsatthet, både i skolan och på fritiden. Vi vill även passa på att sprida kunskap om Majblommans kärnfrågor för att bidra till ökad förståelse för vad vi gör och varför.

Barns rätt att drömma fritt – en del av det demokratiska samhällsbygget

9.30-10.00

Alla barn har rätt att tro på sig själva och sin framtid. Men barns möjligheter begränsas av vilken skola de går i, var de bor och vilka föräldrar de har. Det är problematiskt, även ur ett samhälleligt perspektiv. Hur hanterar vi det faktum att barn har lägre framtidstro i områden där ekonomin statistiskt sett är sämre? Vad betyder den ökande skolsegregationen ur ett demokratiperspektiv? Medverkande: Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig HelaMalmö, och Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans Riksförbund. Programledare: Dona Hariri, jurist och föreläsare.

Distansundervisning för barn – en demokratifråga?

13.30-14.00

Skolan är en viktig del i det demokratiska samhällsbygget, men det senaste året har barns rätt till utbildning kommit att äventyras i skuggan av pandemin. Distansundervisningen som har varit en lösning under lång tid har gjort skolan mindre tillgänglig och mer kostsam, särskilt för barn i utsatta situationer. Vad kan vi lära oss av det som skett och hur kan vi jobba för att skolan, oavsett undervisningsform, förblir kostnadsfri och jämlik för alla barn? Medverkande: Emma Leijnse, journalist, Måns Molander, Human Rights Watch, och Helya Riazat, rektor Järvaskolan. Programledare: Dona Hariri, jurist och föreläsare.

Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve har intervjuats om vårt deltagande, läs här!