0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Hur mycket pengar får barnen som har sålt majblommor behålla för egen del?

Varje barn som sålt majblommor får en provision på 10 procent på sin insamling. Barnet behåller alltså en tiondel av intäkten. Många barn har också fått gåvor (”dricks”) i samband med försäljningen. Barnen behåller så klart gåvorna i sin helhet.

När betalas pengarna ut till majoriteten, ca 38.000 barn? 

De allra flesta har sålt majblommor för mindre än 10.000 kronor. Då gäller detta:

1 Barnet som sålt majblommor redovisar sin insamling i Majblommans app.

2 Den lokala majblommeföreningen godkänner barnets insamling.

3 För de allra flesta barn tar det sedan ca 10 arbetsdagar innan Majblommans riksförbund betalar ut barnets 10 procent och gåvor/”dricks”. 

När betalas pengarna ut till de ca 200 barn som har sålt majblommor för större summor?

För ca 200 barn tar det längre tid. Barn som sålt majblommor för mer än 10.000 kronor behöver inkomma med personuppgifter till Majblomman. Då kan Majblomman räkna ut och dra av preliminär inkomstskatt för barnet, enligt gällande regler. Därefter kan barnets pengar betalas ut.

(För denna grupp barn ska Majblomman också betala arbetsgivaravgift. Det görs separat och är inget barnet märker av.)

När betalas pengarna ut till de unika fall som sålt majblommor för hundratusentals kronor eller mer?

I samråd med våra juridiska experter kommer Majblomman att säkerställa att skatter och avgifter för berörda barn dras av enligt gällande regler.

I åtminstone ett av de aktuella fallen aktiveras ett flertal regelverk samtidigt, på ett vis som är mycket ovanligt. Tillsammans med våra juridiska experter utreder Majblomman just nu hur utbetalningar kan göras korrekt och så snart som möjligt med hänsyn tagen till samtliga berörda regelverk i den aktuella typen av fall. 

Hur tänker Majblomman lösa potentiella administrativa problem, som att människor av olika skäl inte kan ta emot utbetalningar, till exempel via Swish?

Majblomman kommer att säkerställa att administrationen av kommande utbetalningar fungerar för alla barn som sålt majblommor.

Hur kommer Majblomman att lösa potentiella problem av olika slag, mot bakgrund av enskilda barns familjeförhållanden?

Om denna typ av problem uppstår kommer svar på frågor att ges till de barn som potentiellt kan beröras. Majblomman kan och ska inte kommentera personuppgifter och familjeförhållanden kring enskilda barn som har sålt majblommor.