0

Inga produkter i varukorgen.

Majblommans barnrättspengar

Ny sammanställning om Majblommans ekonomiska stöd till barn i familjer med försörjningsstöd.

Under året som gått har Majblomman jobbat med att undersöka hur socialtjänsten i samband med bedömning av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) hanterar det ekonomiska stöd som Majblomman ger barnfamiljer. Detta då vi ser att det skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Det förekommer att socialtjänsten minskar familjers försörjningsstöd efter att familjen fått stöd från Majblomman, vilket ju eliminerar syftet med vårt arbete. Sammanfattningsvis kan vi slå fast att de flesta (men inte alla) kommuner gör rätt i nuläget. Vi ser dock ett värde i att påminna om hur vårt ekonomiska stöd till barn i familjer med försörjningsstöd fungerar, och varför Majblommans stöd till barn ska fredas när socialtjänsten bedömer vad som ska räknas in i en familjs inkomster för att avgöra storleken på försörjningsstödet.