0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Tillsammans gör vi skillnad

Allt Majblomman gör syftar till att minska barnfattigdomen i Sverige. Att förändra strukturer tar tid, att hjälpa genom direkta insatser går snabbare. Därför arbetar Majblomman parallellt på båda planen. Vi delar ut ekonomiskt stöd till barn och påverkar beslutsfattare i frågor som ger konsekvenser för barn som lever i familjer med en utsatt ekonomi. Tillsammans med tusentals barn bygger vi ett starkare samhälle.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som alltid står på barns sida. Vi jobbar året runt för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen i skolan och på fritiden oavsett ekonomiska förutsättningar.

Vi samlar in pengar genom att barn och volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen av majblommor varje år. Tack vare det kan vi dela ut ekonomiska stöd till barn, informera om barns villkor och stödja forskningsprojekt för att förbättra barns villkor.

Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd till och med det år då barnet fyller 18 år. Det kan gälla ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktivitet eller en jacka. Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts genom den lokala majblommeföreningen.

Jag har inte råd att låta mina barn följa med på skolutflykter, dom får vara hemma. Min dotter säger att hon är sjuk för hon skäms för att säga som det är.”

Kommentar från en förälder. 

Majblommans volontärer har ofta erfarenheter från jobb inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra områden där barn finns. Det gör att de har kunskap om hur barn i deras närområde har det. Det gör förhoppningsvis även att barnen och familjerna som får ekonomiskt stöd från Majblomman känner att det finns vuxna omkring dem som ser hur de har det och som vill göra något åt det. 

Barnkonventionen är grunden för Majblommans arbete och i den står bland annat att:

  • ”Alla barn har rätt till social trygghet och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar” – Artikel 26
  • ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid” – Artikel 31

Vad vill du bidra med?

Majblomman består av ett nät av viktiga människor. De är avgörande för vårt arbete. Förutom att köpa en majblomma på vårkanten kan du stötta Majblommans arbete året runt – både genom att ge av din tid eller en gåva i form av pengar.

Läs mer om vad du kan göra!

Vill du veta mer om barnfattigdom?

Barnfattigdom uppstår som en konsekvens av familjens låga inkomst och samhällets oförmåga att kompensera för denna. Barnfattigdom handlar alltså både om hur mycket pengar familjen har och hur samhället är byggt och fungerar. Frågan om barnfattigdom har många dimensioner och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Just nu fokuserar vi särskilt på tre frågor: avgiftsfri skola, meningsfull fritid och lov på lika villkor. Vi skriver rapporter, debattartiklar och genomför granskningar och delar även med oss av tips på rapporter som andra skrivit i vår kunskapsbank.