0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Viktig information om barnens försäljning av majblommor 2020

2020 blev det ingen försäljning av fysiska majblommor på grund coronapandemin. Istället genomfördes en helt digital insamling 23 april – 31 maj. Tack alla som varit med och gjort den möjlig.

Att ställa in den fysiska försäljningen var ett svårt beslut av flera anledningar. Framförallt då vi vet att barnen vi finns till för riskerar att påverkas negativt av den ekonomiska kris som samhället gått in i på grund av coronapandemin. När Majblommans insamling minskar finns det mindre pengar att dela ut i ekonomiskt stöd till barn och mindre resurser för att påverka beslut och stärka barns rättigheter. 

Vi har insett att längtan efter den fysiska blomman är stark. Men vi har valt att inte sälja blomman på något alternativt sätt då det alltid har varit barnen som fått huvudrollen i försäljningen av majblommor och vi vill att det ska fortsätta på det sättet. Vi väntar med försäljning av fysiska majblommor tills barnen kan sälja och först i samband med den perioden kommer det gå att få tag i majblommor i vår webbshop och eventuellt även på andra platser. 

Frågor och svar om försäljningen av majblommor och planerna framåt

Varför säljer barnen inga fysiska majblommor 2020?
Vill inte utsätta barn, volontärer eller köpare för någon risk att bli smittad av coronaviruset. Vi vill heller inte utsätta barn för att bli ifrågasatta eller kritiserade i samband med försäljning. Vi vill följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vad är den digitala insamlingen?
För att samla in pengar till barn som växer upp i ekonomisk utsatthet ersatte vi försäljningen av den fysiska blomman med en digital blomma. Över 2500 insamlingar startades till förmån för Majblomman 23 april – 31 maj.

Är det någon som har fått tag på årets blomma?
I början av året, när vi fortfarande trodde att insamlingen skulle genomföras i april, skickade vi som vanligt ut ett exemplar av årets blomma till varje volontär i Majblomman, samt till ett fåtal journalister som skulle skriva om årets blomma. Alla fick strikta instruktioner om att inte bära majblomman innan säljstart i april. Detta innebär att det finns ett fåtal blommor runt omkring i samhället men ingen har kunnat köpa blomman än och vi ber alla att respektera att blomman inte ska bäras innan den säljs av barnen. 

Vad händer med 2020 års blomma?
Majblomman för 2020 är i tryggt förvar och kommer att säljas av barn i april 2021. Vi planerar nu för hur det även ska kunna finnas en blomma även för 2021 för att traditionen med en blomma för varje år inte ska brytas. 

Varför säljer ni inte bara blomman i er webbshop eller i affärskedjor eller via något annat företag?
Majblomman har i 113 år sålts av barn till förmån för barn. Vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet och kommer inte att sälja blomman någonstans innan det är dags för barnen att sälja. Detta innebär att vi inte kommer att sälja blomman i webbshopen eller i någon butik innan barnen kan sälja 2020 års blomma. Barnen är Majblommans huvudpersoner och kommer att fortsätta vara det även om allt är väldigt annorlunda i denna tid. 

Den digitala insamlingen är avslutad för i år. Vill du stötta oss kan du: