0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Viktig information om barnens försäljning av majblommor 2020

2020 blir det ingen försäljning av fysiska majblommor på grund coronapandemin. Men Majblommans arbete för att motverka barnfattigdomen i Sverige tar ingen paus.

Det är med tungt hjärta vi idag 12 maj meddelar att barnens försäljning av fysiska majblommor ställs in helt 2020. Redan den 12 mars fattades beslut om att på grund av coronapandemin inte genomföra försäljning av majblommor som planerat i april. Vi hoppades då att det skulle vara möjligt att genomföra traditionen i september i stället. Nu har det gått några månader och det är fortfarande svår att veta vad som kommer gälla efter sommaren. Arbetet inför en insamling i höst behöver inledas redan nu, men det är inte möjligt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att inte utsätta barn, volontärer och köpare för onödig risk kommer det inte att genomföras någon försäljning av fysiska majblommor under 2020. 

Att ställa in den fysiska försäljningen är ett svårt beslut av flera anledningar. Det som oroar oss mest är alla de barn som växer upp i fattigdom och som Majblomman finns till för. Vi vet att de barnen riskerar att påverkas negativt av den ekonomiska kris som samhället gått in i på grund av coronapandemin. När Majblommans insamling minskar finns det mindre pengar att dela ut i ekonomiskt stöd till barn och mindre resurser för att påverka beslut och stärka barns rättigheter. 

Vi är överväldigade av den uppmärksamhet och alla reaktioner som vi har fått sedan vi meddelade att försäljningen av majblomman bara skulle ske digitalt i vår. Vi har insett att längtan efter den fysiska blomman är stark. Vi förstår att det känns trist att behöva vänta till nästa vår på att få tag i årets blomma. Vi väljer att inte sälja blomman på något alternativt sätt då det alltid har varit barnen som fått huvudrollen i försäljningen av majblommor och vi vill att det ska fortsätta på det sättet. Vi väntar med försäljning av fysiska majblommor tills barnen kan sälja och först i samband med den perioden kommer det gå att få tag i majblommor i vår webbshop och eventuellt även på andra platser. 

Frågor och svar om försäljningen av majblommor och planerna framåt

Varför säljer barnen inga fysiska majblommor 2020?
Vill inte utsätta barn, volontärer eller köpare för någon risk att bli smittad av coronaviruset. Vi vill heller inte utsätta barn för att bli ifrågasatta eller kritiserade i samband med försäljning. Vi vill följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vad är den digitala insamlingen?
För att samla in pengar till barn som växer upp i ekonomisk utsatthet har vi ersatt försäljningen av den fysiska blomman med en digital blomma. Alla som vill – barngrupper, företag och privatpersoner – kan enkelt starta en insamling till förmån för Majblomman på www.swish.majblomman.se. Barngrupper får behålla 20% av det som samlas in. Den digitala insamlingen pågår till den 31 maj 2020.

Är det någon som redan har fått tag på årets blomma?
I början av året, när vi fortfarande trodde att insamlingen skulle genomföras i april, skickade vi som vanligt ut ett exemplar av årets blomma till varje volontär i Majblomman, samt till ett fåtal journalister som skulle skriva om årets blomma. Alla fick strikta instruktioner om att inte bära majblomman innan säljstart i april. Detta innebär att det finns ett fåtal blommor runt omkring i samhället men ingen har kunnat köpa blomman än och vi ber alla att respektera att blomman inte ska bäras innan den säljs av barnen. 

Vad händer med 2020 års blomma?
Majblomman för 2020 är i tryggt förvar och kommer att säljas av barn i april 2021. Vi planerar nu för hur det även ska kunna finnas en blomma för 2021 för att traditionen med en blomma för varje år inte ska brytas. 

Varför säljer ni inte bara blomman i er webbshop eller i affärskedjor eller via något annat företag?
Majblomman har i 113 år sålts av barn till förmån för barn. Vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet och kommer inte att sälja blomman någonstans innan det är dags för barnen att sälja. Detta innebär att vi inte kommer att sälja blomman i webbshopen eller i någon butik innan barnen kan sälja 2020 års blomma. Barnen är Majblommans huvudpersoner och kommer att fortsätta vara det även om allt är väldigt annorlunda i denna tid. 

Bidra genom att vara med i den digitala insamlingen!

Alla som vill kan starta en insamling för att samla in pengar till Majblomman. Pengarna som samlas in delas ut lokalt till barn och används för att stärka barns möjligheter och rättigheter. I år behövs detta mer än någonsin. Den unika insamlingssidan går sen att sprida och det är till den alla kan swisha till för att bidra. Barngrupper som deltar får behålla 20% av sin insamling. Pengar som samlas in av företag och privatpersoner går oavkortat till Majblomman.

Starta en insamling på swish.majblomman.se!

Hitta en insamling att stötta på majblomman.se!

Du kan även bidra till Majblommans verksamheten genom att: