0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: SCB:s barnfattigdomsrapport

I veckan publicerade SCB en rapport som visar att ett av fyra barn med utländsk bakgrund i Sverige har låg inkomststandard.* Det innebär att familjens inkomster inte räcker till nödvändiga omkostnader som mat, hyra, försäkring och barnomsorg.

Statistiker Johan Lindberg konstaterar i ett pressmeddelande att det är mycket vanligare att barn med utländsk bakgrund lever med låg inkomstandard. 2020 gällde det 23 procent av alla barn i Sverige. Motsvarande andel bland barn med svensk bakgrund var 4 procent. I rapporten har man också tittat på barns situation över längre tid, och konstaterar att nästan hälften av barnen med utländsk bakgrund har levt med låg inkomststandard något år, och att situationen har varit mer långvarig jämfört med barn med svensk bakgrund.

Vi på Majblomman känner igen bilden som illustreras av rapporten. Statistiken kommer till konkret uttryck i de ansökningar om ekonomiskt stöd som skickas till våra lokala majblommeföreningar. Barnfamiljer vänder sig till oss för att de inte har råd med vinterkläder, skor och annat som för de flesta barn är självklart. Och ja; en stor del av de barn som behöver hjälp av Majblomman har föräldrar som är födda i andra länder.

Även om det är en minoritet av våra barn som har det knapert så är det inget som får ignoreras, i synnerhet inte då det är ett faktum att i barn i ekonomisk utsatthet lever med sämre villkor också vad gäller bostad, hälsa, utbildning och fritid. Att barn som grupp lever i påtagligt skilda världar i Sverige är ett problem för hela samhället, inte minst på lång sikt. Det Majblomman gör i form av individuella ekonomiska insatser räcker givetvis inte ensamt. Samhälleliga åtgärder på en rad politikområden krävs för att motverka den ödesdigra klyftan mellan barn och barn.

*Majblomman brukar i även använda Rädda Barnens mått på barnfattigdom som varande låg inkomststandard och eller försörjningsstöd