0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Hit går pengarna

Majblomman samlar in pengar genom att barn och volontärer i hela Sverige arbetar med försäljning av majblommor i april varje år. Pengarna som samlas in delas ut i ekonomiskt stöd till enskilda barn, används för att informera om barns villkor och till att stödja forskningsprojekt som förbättrar barns villkor.

Vad händer med pengarna som samlas in?

10 % går till barnet som säljer majblommor.
10 % går till gruppen barn som säljer majblommor.
40 % går till den lokala majblommeföreningen för att dela ut i direkt ekonomiskt stöd.
40 % går till riksförbundet.

Vad delas ekonomiskt stöd till?

Det vanligaste att söka ekonomiskt stöd för är kläder och skor. Nästan lika vanligt är det att söka för fritidsaktiviteter plus utrustning till den och för sommarlovsaktiviteter. Så här fördelades det ekonomiska stöden mellan 2015 och 2017:


Vad gör Majblommans riksförbund?

Majblommans riksförbund jobbar på nationell nivå med opinionsbildning och påverkansarbete, delar ut bidrag till forskning, ger stöd till lokala föreningar, kommunikation och sköter inköp och logistik av majblommor.

Detta gör vi genom att prata med beslutsfattare och nyckelpersoner som är ansvariga för och/eller har inflytande i frågor som får konsekvenser för barn i ekonomisk utsatthet. Vi genomför även granskningar och ger ut rapporter för att se till att de lagar och regler som finns till för barn följs och för att bidra till ökad kunskap om barnfattigdom bland allmänheten. Vi delar ut bidrag till forskning och barns villkor för att ytterligare bidra till ökade kunskaper i frågan. Vi arbetar med volontärförsörjning och annat stöd till Majblommans lokala föreningar. Dessutom sköter riksförbundet mycket av kommunikationen med barn, skolor, föreningar och allmänhet. Det är även riksförbundet som sköter inköp och logistik av majblommor.

Hur kontrolleras Majblommans insamling?

Majblommans insamling kontrolleras varje år i tre steg. Först granskar lokala revisorer de lokalföreningarnas årsredovisningar enligt tydliga riktlinjer. Sedan kontrollerar Majblommans riksförbund varje förenings årsredovisning och därefter kontrollerar Svensk Insamlingskontroll hela Majblommans organisations gemensamma redovisning.

Vad innebär ett 90-konto?

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har granskats och godkänts av Svensk Insamlingskontroll får ha ett så kallat 90-konto. Det är en garanti för att vi följer deras krav på insamling och verksamhet. Läs gärna mer på Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Årsredogörelser

Riksförbundet och de drygt 600 lokala Majblommeföreningarna presenteras i en samredovisning där Riksförbundet och lokalföreningarnas interna mellanhavanden har eliminerats.