0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Hit går pengarna

Majblomman samlar in pengar genom att barn och volontärer i hela Sverige arbetar med försäljning av majblommor i april varje år. Pengarna som samlas in delas ut i ekonomiskt stöd till enskilda barn, används för att informera om barns villkor och till att stödja forskningsprojekt som förbättrar barns villkor.

Vad delas ekonomiskt stöd till?

Det vanligaste att söka ekonomiskt stöd för är kläder och skor. Nästan lika vanligt är det att söka för fritidsaktiviteter och utrustning till den samt för sommarlovsaktiviteter. Så här fördelades det ekonomiska stödet 2022:

Vad händer med pengarna som samlas in?

  • 10 procent går till barnet som säljer majblommor.
  • 10 procent går till gruppen barn som säljer majblommor.
  • 40 procent går till den lokala majblommeföreningen för att dela ut i direkt ekonomiskt stöd.
  • 40 procent till riksförbundet för påverkansarbete, stöd till forskning, råd och stöd till lokalföreningar.

Vad gör Majblommans riksförbund?

Arbetet på riksförbundet genomförs av femton anställda som arbetar för att utveckla Majblommans verksamhet, driva opinion i Majblommans frågor, leda nationella projekt och stötta lokalföreningarnas arbete med att motverka barnfattigdom lokalt.

Exempel på riksförbundets stöd till lokalföreningarna är stöd till volontärförsörjning och koordination av kommunikationen med barn, skolor, föreningar och allmänhet. Riksförbundet finansierar forskning som gagnar barns villkor. Riksförbundet sköter även inköp av och logistik av majblommor.

Opinionsbildning och påverkansarbete bedrivs genom att träffa beslutsfattare, politiker och tjänstemän som påverkar arbetet med barns rättigheter. Det görs dessutom genom att årligen ge ut undersökningar och rapporter samt genom att debattera i traditionell och social media.

Hur kontrolleras Majblommans insamling?

Majblommans insamling kontrolleras varje år i fyra steg. Först granskar lokala revisorer lokalföreningarnas räkenskaper och förvaltning. Sedan kontrollerar Majblommans Riksförbund varje lokalförenings årsredovisning. Därefter granskar en revisor både riksförbundets redovisning och samredovisningen för hela Majblomman. Slutligen kontrollerar Svensk Insamlingskontroll den gemensamma redovisningen.

Vad innebär ett 90-konto?

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har granskats och godkänts av Svensk Insamlingskontroll får ha ett så kallat 90-konto. Det är en garanti för att vi bland annat följer deras krav på att tillräckligt mycket av insamlade medel går till ändamålet.

Effektrapport

Årsredogörelser

Riksförbundet och de drygt 510 lokala Majblommeföreningarna presenteras i en samredovisning.