Var en viktig vuxen – bli volontär

Vi söker dig som vill göra en konkret insats för barnen där du bor. Vi är övertygade om att alla har något att bidra med och arbetar för en bredd av kunskaper och livserfarenheter bland våra volontärer.

Vad innebär det att vara volontär?
Majblommans volontärer är organiserade i ungefär 600 majblommeföreningar runt om i landet. Föreningen hjälper barnen, ofta skolklasser eller föreningar, att vara med i insamlingen på våren. Föreningarna tar även emot ansökningar om ekonomiskt stöd och delar ut pengar till familjer som söker.

Läs mer >