0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar

Kollektivtrafiken för barn och ungdomar i Sverige är ojämlik – några åker gratis och andra inte. Det liknar ett lotteri då fri kollektivtrafik beror på var du bor. Konsekvensen blir att många barn och ungdomar inte har möjlighet att ta sig till träningen eller extrajobbet, och andra tjuvåker. Nu presenterar Majblomman en reform med fri kollektivtrafik för alla mellan 12 och 18 år på kvällar helger och lov. En satsning på 564 miljoner som sparar pengar åt barnfamiljer över hela landet och ger bonuseffekter, som minskade koldioxidutsläpp.

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE har Majblomman tagit fram rapporten ”Framtidstro till priset av en bussbiljett – därför vinner samhället på fri kollektivtrafik för barn”. I rapporten beskriver vi denna sociala investering som skulle öka barns jämlikhet och stärka rätten till en meningsfull fritid över hela landet. En rättighet som lyfts i barnkonventionen som är svensk lag sedan 2020. Vi har räknat på förslaget om fri kollektivtrafik och kommit fram till att det är fullt möjligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ökar barns jämlikhet och förbättrar miljön

Grafen visar kostnaden för reformen och hur barnfamiljers utgifter minskar till följd av den. Siffrorna avser miljoner kronor per år.

Investeringen vi föreslår skulle kosta 564 miljoner kronor per år. I jämförelse är det en tiondel av regeringens skattesänkning på bensin och diesel.

Vi konstaterar att reformen skulle innebära sparade biljettkostnader för barnfamiljer och ge bonuseffekter: slopad bilkörning på grund av minskat skjutsande och därmed mindre bränslekostnad. Den minskade körningen skulle dessutom resultera i att Sverige totala växthusgasutsläpp skulle minska med över 1 procent.

Ladda ner rapporten här

Majblommans rapport ”Framtidstro till priset av en bussbiljett – därför vinner samhället på fri kollektivtrafik för barn”.

”Barnet kämpar med stress och ångest. Får motion och avkoppling på simningen, men behöver busskort för att ta sig dit. Vi söker därför pengar till busskort.”

UR EN ANSÖKAN OM EKONOMISKT STÖD

Fri kollektivtrafik för barn – ett lotteri

Rörelsefriheten för barn och ungdomar i Sverige är ojämlik beroende på adress. Under sommarlovet i år erbjöd enbart hälften av kommunerna fri kollektivtrafik för barn och ungdomar. Vi ser också, i vår mätning gjord med Demoskop, att i 6 av 10 kommuner åker inga barn och unga fritt med kollektivtrafiken på kvällar och helger. Läget i våra regioner är inte bättre, enligt Majblommans egen enkät. Vi brukar likna situationen vid ett lotteri. Därför föreslår Majblomman en nationell reform med fri kollektivtrafik för alla mellan 12 och 18 på kvällar, helger och lov. Det vore en rejäl social investering som skulle öka barns jämlikhet och stärka rätten till en meningsfull fritid över hela landet.

Vi vet dessutom att vi har brett stöd för vårt förslag. I en Sifo-mätning som Majblomman var med och tog fram i mars i år, svarade 8 av 10 slumpmässigt utvalda barnfamiljer att de är positiva till att låta barn åka fritt med kollektivtrafiken.

Underlag för vår rapport

Forskningsinstitutets RISE beräkningar på vad Majblommans kollektivtrafikreform skulle kosta.

Sammanställning kring hur kollektivtrafiken ser ut för barn och ungdomar i Sveriges regioner. Svaren kommer från tjänstemän i respektive region.

Sammanställning kring hur kollektivtrafiken ser ut för barn och ungdomar i kommunerna. Svaren kommer från tjänstemän i respektive kommun.