0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Almedalen 2024

Majblomman var på plats under politikerveckan i Almedalen. Vår ungdomsreporter Viola intervjuade samtliga partiledare om fri kollektivtrafik och varje barns rätt till en meningsfull fritid. Vår generalsekreterare Åse Henell deltog som sakkunnig i flera panelsamtal där barnfattigdom diskuteras.

Majblommans kommenterar

Efter vår ungdomsreporter Violas intervjuer med samtliga partiledare konstaterar vi att det råder enighet från vänster till höger om att tillgången till fri kollektivtrafik är ojämlik för barn och ungdomar på kvällar, helger och lov. Däremot är inte alla överens med Majblomman om att en nationell reform är den bästa lösningen på problemet. Läs Majblommans kommentar om partiledarnas svar här.

Viola träffar barnombudsmannen Juno Blom

Under politikerveckan fick även Majblommans ungdomsreporter ställa några frågor till nya barnombudsmannen Juno Blom. Hon berättar om vad hennes roll innebär och vad hon gör i Almedalen.

Viola träffar partiledarna i Almedalen

Panelsamtal: Finansiell hälsa och inkludering

Under torsdagen svarade Majblommans generalsekreterare Åse Henell på frågor från Willy Silberstein som modererade Swedbanks seminarium om finansiell inkludering. Åse tog bland annat upp Majblommans unika förmåga som barnrättsorganisation; att konkret stötta enskilda barn med kort varsel och samtidigt skapa opinion över tid, utifrån de problem som får kontur när mängder av ansökningar om ekonomiskt stöd till barn handläggs. Se hela samtalet här.

Panelsamtal: Hälsoklyftan bland unga och vuxna

Generalsekreteraren rundade av torsdagen hos Generation PEP genom ett samtal med Malin Träff på Riksidrottsförbundet, under ledning av Emma Blomdahl Wahlberg. Efter en genomgång av årets PEP-rapport, berättade Åse om barns ökade behov och det faktum att Majblomman har hittills har betalat ut 4 miljoner kronor mer i juni jämfört med samma månad föregående år. Vidare bedömer Majblommans volontärer att fler barn söker ekonomiskt stöd till terminsavgifter och idrottsutrustning vilket i många delar av landet har blivit dyrare de senaste åren.

Panelsamtal: Från plånbok till framtid

Under Almedalens första dag medverkade Åse Henell i Sparbankernas Riksförbunds panelsamtal om svenskarnas ekonomi och konjunkturens effekter i vardagen. I samtalet konstaterades att främst hushållen känt av nedgången och att ensamhushåll med barn haft svårast att klara ekonomin. Åse konstaterade att Majblommans lokalföreningar tar emot fler ansökningar och delar ut betydligt mer om ekonomiskt stöd till barn än tidigare. Se hela samtalet här.

Panelsamtal: Sju svåra år i välfärdens land

Generalsektreraren deltog också i Verian Groups (tidigare SIFO) samtal om den uppmärksammade undersökningen Barnfamiljers ekonomiska svårigheter, tillsammans med Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och Röda korset. Även under detta samtal kompletterade Åse med rapporter från Majblommans volontärer och deras arbete med att dela ut ekonomiskt stöd till barn, allt oftare avseende basala behov.

Ungdomsreportern Viola träffar Åse Henell

Ungdomsreportern Viola

Att Majblomman har med sig en ungdomsreporter till politikerveckan i Almedalen är en lång tradition som sträcker sig över två decennier. I år är det 14-åriga Viola Berglöf från Fröjel nära Visby som axlar rollen. Hon har ett starkt engagemang för samhällsfrågor och gör en viktig insats för Majblomman och vår målgrupp.

Violas uppdrag är att intervjua samtliga partiledare och ställa frågor om Majblommans senaste reform: ett förslag som skulle ge alla mellan 12 och 18 år fri kollektivtrafik på kvällar, helger och lov.

– Jag har läst Majblommans rapport och tycker att det är jättebra krav. Nu är det ju som ett lotteri vilka ungdomar som får åka kollektivtrafik. Så jag ser fram emot att få veta vad politikerna tänker göra åt det.

Läs vår rapport här:

Därför är Majblomman i Almedalen

Den klassiska majblommeförsäljningen gör det möjligt för oss att dela ut ekonomiskt stöd till barn i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga runt om i landet. Samtidigt skapar Majblomman viktig opinion, vilket är anledningen till att vi är på plats i Almedalen. Under politikerveckan träffar vi en rad politiker och andra beslutsfattare genom officiella seminarier och enskilda möten för att diskutera barnfattigdom i Sverige.