0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Forskning vi stödjer

Majblommans forskningsbidrag gör skillnad för den som vill bedriva praxisnära forskning som direkt involverar barn och ungdomar. Majblomman avsätter 1 miljon kronor per år i forskningsbidrag till forskning om barn och barns levnadsvillkor.

Majblomman delar ut forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning om barn och ungdomar i Sverige och deras levnadsvillkor, vardag och hälsa i allmänhet, och som pga funktionsnedsättning, sjukdom, sociala eller ekonomiska förhållanden är särskilt utsatta.

I enlighet med Barnkonventionen välkomnas projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt prioriteras liksom projekt som berör barn och ungdomar från familjer med belastad ekonomi.

Forskningsbidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor. Inte heller ges bidrag till registerforskning, laboratorieförsök eller djurförsök.

Rolf Zetterströmstipendiet

Framlidne Rolf Zetterström, professor emeritus i pediatrik vid Karolinska Institutet, arbetade hela livet för barns hälsa och välbefinnande, dels som chef för barnsjukvården först i Göteborg, senare Stockholm, och dels genom ett långt engagemang i Majblomman.

Inför hans 90-årsdag instiftades ett särskilt Majblommestipendium i hans namn.Det ges till det av årets forskningsprojekt som har den högsta vetenskapliga kvaliteten, och som bäst följer Rolf Zetterströms intentioner.

Tidigare års beviljade anslag

Forskningsrådet

Forskningsrådet består av fem ledamöter (varav en ordförande) med expertis inom Majblommans områden. För närvarande finns barnmedicinsk, barnneurologisk, psykologisk och pedagogisk kompetens i forskningsrådet.