0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Forskar du om barn i utsatta situationer? Sök Majblommans forskningsbidrag!

Varje år delar vi ut en miljon kronor till forskning som gör skillnad för barn och ungdomar i utsatta levnadssituationer, och som direkt involverar barn och ungdomar.

Majblomman stödjer forskning som syftar till att främja livssituationen för barn, med fokus på barns rättigheter, inflytande och delaktighet. Vi vänder oss till doktorander och forskare som fokuserar på barn i olika riskgrupper. Till dessa hör barn som lever i fattigdom eller under svåra sociala förhållanden, liksom barn med funktionsnedsättning, barn som möter svårigheter i skolan, och barn med hälsoproblem eller sjukdom.

Vi finansierar gärna projekt inom fält som öppnar för undersökning av samhälleliga villkor ur barnperspektiv, liksom tvärvetenskaplig forskning. Vi vänder oss till forskare med engagemang, som brinner för våra frågor och som vill bidra med sin kunskap till Majblommans kommunikation och kunskapsbank. Forskningsbidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor. Inte heller ges bidrag till registerforskning eller laboratoriestudier. 

Rolf Zetterströmstipendiet

Framlidne Rolf Zetterström, professor emeritus i pediatrik vid Karolinska Institutet, arbetade hela livet för barns hälsa och välbefinnande, dels som chef för barnsjukvården först i Göteborg, senare Stockholm, och dels genom ett långt engagemang i Majblomman. Inför hans 90-årsdag instiftades ett särskilt Majblommebidrag i hans namn. Det ges till det av årets forskningsprojekt som har den högsta vetenskapliga kvaliteten, och som bäst följer Rolf Zetterströms intentioner.

Forskningsrådets sammansättning och arbetsgång

Forskningsrådet består av fem ledamöter (varav en ordförande) med expertis inom Majblommans områden. Just nu inom socialt arbete, psykologi, specialpedagogik, språk och kommunikation och barnmedicin. Vid nyval ansvarar ordförande för nyrekrytering och föreslår ledamöter för styrelsen som beslutar. Ordförande för forskningsrådet utses av styrelsen och ingår som medlem av Majblommans styrelse.  

Projektbeskrivningar beviljade projekt 2022

Majblomman följer med stort intresse de forskningsprojekt som beviljades 2022.

Tidigare års beviljade anslag