0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Forskning vi stöttar

I år delar vi ut två miljoner kronor till forskning som gör skillnad för barn och ungdomar i utsatta levnadssituationer, och som direkt involverar barn och ungdomar. Två olika stöd utlyses: fem för doktorander och två för postdoktorer.

Majblomman stöttar forskning som syftar till att främja livssituationen för barn, med fokus på barns rättigheter, inflytande och delaktighet. Vi vänder oss till doktorander och disputerade forskare som fokuserar på barn i olika riskgrupper – som lever i fattigdom eller i socialt utsatta förhållanden. Här kan exempelvis funktionsnedsättning, svår skolsituation eller hälsoproblem också ingå.

Vi finansierar gärna projekt inom fält som öppnar för undersökning av samhälleliga villkor ur ett barnperspektiv, liksom flervetenskaplig forskning. Vi vänder oss till forskare med engagemang som brinner för våra frågor och vill bidra med sin kunskap till Majblommans kommunikation och kunskapsbank. Forskningsbidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor. Inte heller ges bidrag till registerforskning eller laboratoriestudier. 

Rolf Zetterström-stipendiet

Framlidne Rolf Zetterström, professor emeritus i pediatrik vid Karolinska Institutet, dedikerade sitt arbetsliv för barns hälsa och välbefinnande. Dels som chef för barnsjukvården först i Göteborg och senare i Stockholm, och dels genom ett långt engagemang i Majblomman. Inför hans 90-årsdag instiftades ett särskilt majblommebidrag i hans namn. Det ges till det av årets forskningsprojekt som haft den högsta vetenskapliga kvaliteten och som bäst följer Rolf Zetterströms intentioner.

Forskningsrådets sammansättning och arbetsgång

Forskningsrådet består av fem ledamöter (inklusive en ordförande) med expertis inom Majblommans områden. I nuläget inom områdena socialt arbete, psykologi, specialpedagogik, språk och kommunikation samt barnmedicin. Vid nyval ansvarar ordförande för nyrekrytering och föreslår ledamöter för styrelsen som beslutar. Ordförande för forskningsrådet utses av styrelsen och ingår som medlem i Majblommans styrelse.

Bidragens uppdelning

Doktorand 1 år

Tidsbegränsning max 1 år – möjlighet att söka fortsättningsbidrag ytterligare 1 år vid kommande ansökningstillfälle

200 000 kronor

5 bidrag

Postdoktor 2 år                                                                                                                      

Tidsbegränsning 1+1 år 

500 000 kronor per år

2 bidrag

Projektbeskrivningar beviljade doktorander 2024

Projektbeskrivningar beviljade postdoktorander 2024

Tidigare års beviljade anslag