0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Forskar du om barns villkor? Sök Majblommans forskningsbidrag!

Varje år delar vi ut en miljon kronor till forskning som gör skillnad för barn och ungdomar i utsatta levnadssituationer och som direkt involverar barn och ungdomar

Majblomman stödjer forskning som syftar till att främja livssituationen för barn med fokus på barns rättigheter, inflytande och delaktighet. Till riskgrupper hör barn i svåra sociala eller ekonomiska förhållanden, barn med funktionsnedsättning, barn som möter svårigheter i skolan, barn med hälsoproblem eller sjukdom.

Forskningsbidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor. Inte heller ges bidrag till registerforskning eller laboratoriestudier. 

I enlighet med Barnkonventionen välkomnas projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt prioriteras liksom projekt som berör barn och ungdomar från familjer med belastad ekonomi.

Rolf Zetterströmstipendiet

Framlidne Rolf Zetterström, professor emeritus i pediatrik vid Karolinska Institutet, arbetade hela livet för barns hälsa och välbefinnande, dels som chef för barnsjukvården först i Göteborg, senare Stockholm, och dels genom ett långt engagemang i Majblomman. Inför hans 90-årsdag instiftades ett särskilt Majblommebidrag i hans namn. Det ges till det av årets forskningsprojekt som har den högsta vetenskapliga kvaliteten, och som bäst följer Rolf Zetterströms intentioner.

Forskningsrådets sammansättning och arbetsgång

Forskningsrådet består av fem ledamöter (varav en ordförande) med expertis inom Majblommans områden. Just nu inom socialt arbete, psykologi, specialpedagogik, språk och kommunikation, pediatrik, barnmedicin samt barnneurologi. Vid nyval ansvarar ordförande för nyrekrytering och föreslår ledamöter för styrelsen som beslutar. Ordförande för forskningsrådet utses av styrelsen och ingår som medlem av Majblommans styrelse.  

Projektbeskrivningar beviljade projekt 2021

Majblomman följer med stort intresse de forskningsprojekt som beviljades 2021.

Rasool Awla

Lovisa Elm

Anna-Clara Rullander

Marcus Svedberg

Charlotte Angelhoff

Tidigare års beviljade anslag