Sök ekonomiskt stöd

Majblomman har sedan 1907 funnits för barn i Sverige som av olika anledningar behöver stöd. Behoven har förändrats över tid och idag jobbar vi för att barn i Sverige ska kunna vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska förutsättningar. De ekonomiska stöden delas ut av den lokala majblommeföreningen som finns på orten där barnet/barnen bor.