0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Majblommans historia

Det började med en vilja att göra skillnad för barn och unga i utsatta situationer, och med en tro på att alla har något att bidra med. Blomman av papper blev en symbol för socialt engagemang.

Majblomman har gjort skillnad för barn i Sverige sedan 1907. Beda Hallberg som grundade Majblomman drevs av ett starkt engagemang för barn och unga och ville ge alla möjligheten att bidra till ett bättre och starkare samhälle. Hennes enkla idé var att ge en blomma som kvitto till alla som skänkte pengar. Blomman såldes den första maj varje år och kostade från början 10 öre. Genom åren har Majblomman gett ekonomiskt stöd till barn som av olika anledningar behöver det. Idag är det barnfattigdom som är Majblommans fokus och ekonomiskt stöd delas ut till barn som lever i ekonomisk utsatthet.  

Vem var Beda Hallberg?

Beda Hallberg.

Beda var engagerad inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Efter Majblommans framgångar blev Beda uppmärksammad och hyllad, både nationellt och internationellt. Hon blev som enda kvinna nominerad vid stadsfullmäktigevalet i Göteborg 1912, vilket är anmärkningsvärt då kvinnor inte hade rösträtt vid den tiden. Uppmärksamheten Beda fick valde hon att använda till att sprida Majblommans budskap.

De första blommorna

1907 var första året som blommorna såldes. De kostade 10 öre, vilket är ungefär vad ett ägg kostade på den tiden. Men det var inte alla som trodde på Bedas idé om att en insamling grundad på 10-öresgåvor skulle vara lönsam. Samma personer tvivlade dessutom på att de 100 000 blommorna som Beda ville beställa skulle gå åt. Trots allt tvivel och motstånd kunde man i maj 1907 läsa:

”Den blå blomman har vunnit en seger. Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man den på rockslag och kappor, i halsdukar och schalar. Affärsmannen, tjänstemannen, arbetare, gubben och barnet, konduktören i spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken – alla bär blomman och känner i luften att alla äro glada öfver att få vara med. Det är idealet bland idéer: enkel, entusiasmerande och gifvande”.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1907

Ändamål utifrån behov i samhället

Under Majblommans första femtio år gick pengarna från insamlingen till att hjälpa tuberkulossjuka. Pengarna användes framförallt för att ge sjuka barn en hälsosam sommar på så kallade sommarsanatorier. Bedas idé spreds även vidare till flera andra länder. Men då tuberkulosen som folksjukdom i princip försvann under mitten av 1900-talet slutades majblommorna säljas i del flesta länder. Idag säljs majblomman, förutom i Sverige, i Norge och Finland. Det är idag barnfattigdom som är Majblommans fokus och ekonomiskt stöd delas ut till barn som lever i ekonomisk utsatthet.