0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Vårt påverkansarbete

För att lindra konsekvenserna av barnfattigdom delar Majblomman ut ekonomiskt stöd till enskilda barn. Samtidigt behöver problemet tacklas i grunden, genom strategiska insatser på lång sikt. Därför arbetar Majblomman gentemot politiker och andra beslutsfattare för att belysa strukturella problem och föreslå lösningar.

På 2010-talet kunde Majblommans volontärer konstatera att många ansökningar gällde glasögon till barn. Vi drev tillsammans på för förändring. Och 2016 kom den reform som idag ger alla under 20 år med synfel rätt till kostnadsfria glasögon varje år. 

De senaste åren har vi på liknande sätt uppmärksammat att barn söker stöd för att kunna åka kollektivt. Därför opinionsbildar vi för en ny reform, och i Majblommans senaste rapport har vi räknat på vad en sådan social investering skulle kosta. Vi kan konstatera att en satsning på fri kollektivtrafik skulle kräva förhållandevis blygsamma belopp som vägs upp av positiva privatekonomiska och miljömässiga effekter. Rapporten ”Framtidstro till priset av en bussbiljett” finns nedan och mer information om den och vårt reformförslag finns här.

Rapporter

Samtal för påverkan

Majblomman verkar för barns rättigheter genom att bland annat träffa beslutsfattare och experter. I diskussioner med dem får vi kunskap samtidigt som vi kan argumentera för våra viktigaste krav. 

Debattartiklar

Här är några artiklar som Majblommans generalsekreterare skrivit i syfte att lyfta viktiga frågor och öka uppmärksamhet för att bidra till förändring.