0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Vårt påverkansarbete

För att lindra konsekvenserna av barnfattigdom delar vi ut ekonomiskt stöd. Men för att råda bot på problemet i grunden behövs mer långtgående insatser. Vi arbetar därför parallellt med att informera politiker och beslutsfattare om de behov vi uppmärksammar. Dessutom granskar vi kommuners arbete eftersom många av barns rättigheter blir verklighet på kommunal nivå. Det finns mycket kvar att göra, men det finns även många goda exempel på arbete som gör skillnad för barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Rapporter och granskningar

Samtal för påverkan

Majblomman verkar för barns rättigheter genom att bland annat träffa beslutsfattare och experter. I diskussioner med dem får vi kunskap samtidigt som vi kan argumentera för våra viktigaste krav. 

Debattartiklar

Här är några artiklar som Majblommans generalsekreterare skrivit i syfte att lyfta viktiga frågor och öka uppmärksamhet för att bidra till förändring.

”Barnfattigdom är ett akut problem”
Dagens Industri 15 mars 2023

”Barnens välfärd är allvarligt hotad”
Dagens Samhälle 22 december 2022

”Låt kollektivtrafiken vara gratis för barn”
Aftonbladet 27 oktober 2022

”Gör kollektivtrafiken gratis för alla under 18 år”
Dagens Samhälle 22 september 2022

Barn i utsatthet betalar högsta priset
Dagens Samhälle 27 april 2021

”Majblomman kommer inte räcka till i pandemin – nu måste välfärden göra sitt”
ETC 18 maj 2020

”Coronakrisen kan driva upp barnfattigdomen”
Mitt i Stockholm 8 maj 2020

”Låt inte pandemin hindra Majblomman från att hjälpa utsatta barn”
Göteborgs Posten 7 maj 2020

”Vi vill inte svika barnen”
Skånska Dagbladet 28 april 2020

”Även Majblomman drabbas av corona”
Aftonbladet 23 april 2020

”Inget barn ska hamna utanför på fritiden”
Dagens Samhälle 28 februari 2020
De barn som Majblomman möter hamnar utanför för att de inte har råd med aktiviteter på fritiden. Vi uppmanar Sveriges kommuner att ta sitt ansvar. Det är hög tid att agera för alla barns rätt till en meningsfull fritid.

”Vår ojämlikhet drabbar barnen – krävs ändring”
Aftonbladet 23 december 2019
För de barn som lever i ekonomisk utsatthet är problemen större än att tomten kommer med lätt last. För deras familjer finns en stress året runt.

”Vi hjälper barnen då stjälper kommunerna”
Aftonbladet 11 april 2019
Om familjer som fått sänkt försörjningsstöd på grund av att de fått ekonomiskt stöd från Majblomman. Om de kommuner som tolkar socialtjänstlagen på detta sätt framhärdar, kommer vi där inte längre kunna stärka de barn och familjer som behöver det mest. 

”Ge pengar så att lärarna kan jobba kompensatoriskt”
Lärarnas tidning 23 januari 2019
Om att kunna erbjuda en verkligt kompensatorisk skola, i tider då klyftorna mellan barn växer och betydelsen av föräldrars utbildning och ekonomi spelar allt större roll.

Artikeln finns tyvärr inte längre tillgänglig.

”Att dra in aktiviteter för unga skadar staden”
Göteborgsposten 14 januari 2019
Vår generaslekreterare Tove backar debattörerna från skolor i Västra Göteborg. En meningsfull fritid för barn och unga är en social investering för hela samhället.

”Klyftan mellan barn i Sverige är förödande”
Dagens samhälle 23 augusti 2018
Majblommans rapport från 2018 bekräftar oroande siffror från SCB och Unicef. Klyftan mellan barn är förödande och förstärks av att många svenska kommuner saknar både kunskap om och insatser mot barnfattigdom.

Granskningar av kommuners arbete

Sedan 2013 har vi granskat hur och om kommunerna i Sverige arbetar aktivt, förebyggande och/eller med konkreta åtgärder för att minska barnfattigdom och inkludera alla barn. Vi menar att barnfattigdom inte bara är en effekt av föräldrarnas ekonomiska situation, utan i hög grad uppstår när kommuner brister i att följa och tolka skollagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen utifrån barnets perspektiv. 

Vi har granskat avgifter i skolan, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och annat som är särskilt betydelsefullt för barn i familjer med utsatt ekonomi. Dessutom har vi undersökt hur socialtjänsten bemöter barn i familjer som söker ekonomiskt stöd och om kommunens barnsomsorg är tillgänglig även under skolloven. 

Läs våra granskningar

Årets bästa barnkommuner

2018 Luleå
2017 Botkyrka
2016 Kalmar
2015 Kalmar
2015 Örebro

2014 Sundbyberg
2013 Forshaga
2012 Umeå
2011 Trollhättan och Lerum
2010 Gotland

Checklista till Sveriges kommuner och regioner för arbete med barns rättigheter

1990 skrev Sverige under FN:s barnkonvention. Sedan dess ska svensk rätt tolkas och tillämpas i överensstämmelse med barnkonventionen. Från och med 1 januari 2020 har barnkonventionen status som svensk lag. Det är inte givet vad detta innebär i praktiken och från fall till fall. Vi har samlat några tips i en checklista här nedanför. Även organisationen Sveriges kommuner och regioner har en rad verktyg som hjälper beslutsfattare, myndigheter och organisationer följa barnkonventionen.