0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Organisation

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som har funnits sedan 1907. Drygt 4000 volontärer är engagerade i Majblommans cirka 500 lokalföreningar som finns över hela landet. På nationell nivå finns ett representantskap, en förbundsstyrelse och ett riksförbund med kansli.

Lokalföreningarna

Majblommans volontärer är organiserade i ca 500 lokalföreningar. Föreningarna organiserar insamlingen lokalt genom att engagera skolor, scoutkårer och andra grupper. Lokalföreningarna behandlar även de ansökningar om ekonomiskt stöd som kommer in från barn och familjer i närområdet. Lokalföreningarna är självständiga ideella föreningar och har en egen styrelse, men de är direkt anslutna till Majblommans Riksförbund och arbetar i enlighet med Majblommans vision, syfte och mål. 

Representantskapet

I Majblommans representantskap sitter medlemmar i lokalföreningar och andra personer med kompetens inom Majblommans område. Representantskapet har det yttersta ansvaret för att Majblommans syfte uppnås och för att insamlade medel fördelas enligt Majblommans syfte, stadgar och de krav som Svensk Insamlingskontroll ställer. 

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är representantskapets verkställande organ. Styrelsemöte hålls för närvarande fem gånger per år. Ytterligare arbetsinsatser kan förekomma mellan mötena. 

Riksförbundet

Arbetet på riksförbundet genomförs av 15 anställda som arbetar för att utveckla Majblommans verksamhet, driva opinion i Majblommans frågor, leda nationella projekt och stötta lokalföreningarnas arbete med att motverka barnfattigdom lokalt. Riksförbundet har ansvar för att verkställa beslut som fattas av representantskapet och förbundsstyrelsen. Kontakta riksförbundet här.

Ersättningar och löner

Representantskapets och förbundsstyrelsens ledamöter, liksom de tusentals medlemmarna i de lokala Majblommeföreningarna, arbetar alla ideellt. Ordförande samt ledamöter i representantskapet och styrelse tar ej ut traktamenten, Majblomman står för resor, kost och logi i enlighet med Majblommans riktlinjer. 

De anställda på Majblommans Riksförbund i Göteborg är de enda inom organisationen som får ekonomisk ersättning för sitt arbete. Generalsekreteraren är riksförbundets högsta tjänsteperson och rapporterar till styrelsens ordförande. Generalsekreterarens lön är 70 000 kr i månaden. Ingen ersättning utgår för övertid, jour, restid eller obekväm arbetstid. En ömsesidig uppsägningstid på 6 månader gäller. Pension utgår enligt gällande kollektivavtal. Eventuella förmåner är desamma som för övriga anställda på riksförbundet. Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd (LAS).