0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Majblomman kommenterar

Här uppmärksammar Majblomman nyheter och beslut som särskilt påverkar barn i familjer med svag ekonomi.

 • Majblomman kommenterar: barnkonventionens dag
  Centralt för alla samtal var vad Sverige måste göra för att implementera FN:s rekommendationer enligt barnkonventionen. Först ut och mest relevant för Majblomman var Sveriges barnombudsman Elisabeth Dahlin, som pratade om barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter, och om hur ojämlika uppväxtvillkor har effekter både på individuell och samhällelig nivå. Mot bakgrund av de rekommendationer som Sverige fått av FN-kommittén pratade BO om … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: ny rapport om fri kollektivtrafik
  Rapporten finns här Precis som under 2022 har vi använt Demoskop för att kartlägga en geografisk struktur, där barns rörelsefrihet beror på var de bor och vilka beslut som fattas i regioner och kommuner från år till år. I korthet ser vi att i 6 av 10 kommuner åker inga barn och ungdomar fritt med kollektivtrafiken på kvällar och helger. Mönstret är … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: barns gåvor ska inte kapas av kommunerna
  Nyligen hade Majblommans generalsekreterare tillsammans med vår ordförande möte med SKRs (Sveriges kommuner och regioners) ordförande och deras barnrättsjurist. På agendan stod civilsamhällets villkor 2023, och vi hade möjlighet att ta upp flera konkreta frågor som behöver högre prioritet på agendan för offentlig sektor. Ett problem är hur vårt ekonomiska stöd till enskilda barn hanteras av socialtjänsten i vissa kommuner. Vi får … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: nya grupper med svag ekonomi
  Mot detta reagerar Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza, i Svenska Dagbladet. Det handlar om vanligt folk med vanliga inkomster som kommit in på bostadsmarknaden relativt nyss, konstaterar hon. Men de får svårare att parera kraftigt stigande räntor än människor med liknande förutsättningar som haft sitt boende under längre tid. Vi på Majblomman märker, liksom övriga civilsamhället, tydligt av att fler grupper än … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: höstbudgeten
  I förlängningen innebär de förestående kommunala nedskärningarna att barn i utsatta situationer drabbas särskilt hårt. Vi har bevakat barns villkor på fritiden i många år. När våra volontärer delar ut ekonomiskt stöd till enskilda barn, är en av de största kategorierna just fritidsaktiviteter, inklusive utrustning och resor med kollektivtrafik. Vi erfar att medel för barns fritidsaktiviteter tenderar att dras in först när … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: den ökande barnfattigdomen
  Under torsdagen medverkade Majblommans generalsekreterare Åse Henell i Hyresgästföreningens panelsamtal på Frihamnsdagarna i Göteborg. Temat var ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer 2023. Vid det här laget har Åse avverkat ett stort antal liknande seminarier, vilket är både positivt och nedslående. För det är viktigt att påminna om Majblommans perspektiv och vad inflation och nedskärningar innebär för vår målgrupp. Samtidigt är det djupt bekymrande … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: utredningen om barns rätt att utkräva sina rättigheter
  Vi på Majblomman välkomnar slutbetänkandet, och i likhet med andra barnrättsorganisationer vill vi lyfta fram förslaget att Sverige ska förbinda sig att följa det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, vilket rör barns möjlighet att överklaga. FN:s barnrättskommitté är positiv till att barnkonventionen gjorts till lag men konstaterade i våras att det förekommer orimliga regionala skillnader gällande hur barns rättigheter tillgodoses i praktiken i … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: orimliga förskolelistor
  Under sommaren fick vi på Majblomman till oss ett exempel; en milt sagt gedigen lista över kläder och saker som varje barn måste ha på en förskola, någonstans i Sverige:   Föräldrar med låga inkomster har garanterat mycket svårt att investera och leverera så som vissa förskolor kräver. En stor del av de barnfamiljer som vänder sig till Majblomman behöver ekonomiskt stöd till … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: Almedalen
  Almedalsveckan 2023 är avslutad, och vi på Majblomman ser tillbaka på intensiva dagar av samtal med makthavare på olika nivåer med varierande uppdrag. I så gott som varje möte återkom vår generalsekreterare till våra volontärers berättelse: de ökande levnadsomkostnaderna i Sverige märks tydligt för barn i familjer med låga inkomster. Majblomman har under våren fått in fler ansökningar än på mycket länge, och … Läs mer
 • Majblomman kommenterar: sommarlovet
  Sommaren ska vara härlig för barnen, det är de flesta överens om. Men den innebär samtidigt ökade kostnader. Sånt känns rejält för familjer med små marginaler. Det långa lovet på 10 sammanhängande veckor är dessutom svåra att kombinera med semester. De flesta föräldrar som jobbar har fem veckors ledighet att fördela över året. I Majblommans målgrupp är det också vanligt att den … Läs mer