0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Vi ger barn det de har rätt till

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka politiska beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till.

Barnkonventionen är grunden för Majblommans arbete. Den säger bland annat att alla barn har rätt till skälig levnadsstandard som bostad, kläder och mat. Att de har rätt till utbildning som är kostnadsfri och tillgänglig. Samt rätt till lek, vila och fritid. Så är det inte i Sverige idag. Det ska vi ändra på.

Vi samlar in pengar genom att barn och volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen av majblommor varje vår. Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd till och med det år då barnet fyller 18 år. Det kan gälla ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktivitet eller en jacka.

Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts genom den lokala majblommeföreningen. Majblommans volontärer har ofta erfarenheter från jobb inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra områden där barn finns. Det gör att de har kunskap om hur barn i deras närområde har det.

Majblomman finns för att alla barn i Sverige ska kunna drömma fritt och tro på sin framtid, oavsett ekonomiska förutsättningar.

”Tack! För att ni gjorde det möjligt för mina barn att fortsätta med sina sporter som dom älskar. Det betyder mycket för dom att få vara med i sociala sammanhang och för mig som förälder att kunna ge det till dom.”

Brev från familj

Vad vill du bidra med?

Majblomman består av ett nät av viktiga människor. De är avgörande för vårt arbete. Förutom att köpa en majblomma kan du stötta Majblommans arbete året runt – både genom att ge av din tid eller en gåva i form av pengar. Läs mer om vad du kan göra!

Vill du veta mer om barnfattigdom?

Barnfattigdom uppstår som en konsekvens av familjens låga inkomst och samhällets oförmåga att kompensera för denna. Barnfattigdom handlar alltså både om hur mycket pengar familjen har och hur samhället är byggt och fungerar. Frågan om barnfattigdom består av många delar och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Majblomman fokuserar särskilt på tre frågor: avgiftsfri skola, meningsfull fritid och lov på lika villkor. Vi skriver rapporter, debattartiklar och genomför granskningar och delar även med oss av tips på rapporter som andra skrivit i vår kunskapsbank.