Barnfattigdom

Majblomman menar att ordet barnfattigdom beskriver barns situation. Vi använder det också för att uppmärksamma problem som hör samman med samhällets strukturer. Majblomman anser alltså att barnfattigdom hänger ihop med hur samhället är byggt och fungerar. Vi ser att barnfattigdom både handlar om föräldrars möjlighet att försörja sina barn, och om att barn drabbas när regler och system som ska stötta dem inte gör det.