0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: utredningen om barns rätt att utkräva sina rättigheter

I veckan överlämnades en viktig utredning till Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister med ansvar för barnrättsfrågor. Utredningen tar upp barns möjligheter att utkräva sina rättigheter genom ett särskilt klagomålsinstitut kopplat till FN:s barnrättskommitté.

Vi på Majblomman välkomnar slutbetänkandet, och i likhet med andra barnrättsorganisationer vill vi lyfta fram förslaget att Sverige ska förbinda sig att följa det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, vilket rör barns möjlighet att överklaga.

FN:s barnrättskommitté är positiv till att barnkonventionen gjorts till lag men konstaterade i våras att det förekommer orimliga regionala skillnader gällande hur barns rättigheter tillgodoses i praktiken i Sverige.

Att kunna driva sin rätt kan behövas i olika situationer. Det kan handla om allt från att barn mobbas eller går miste rätten till likvärdig utbildning, till att de utsätts för våld och hot eller blir osynliggjorda i vårdnadstvister. Den nya utredningen föreslår just ett fristående klagomåls-institut. Det skulle betyda att alla barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda av det svenska rättssystemet kan gå vidare genom klagomål till FN:s barnrättskommitté. Med tanke på kommitténs kritik av Sverige är det extra viktigt att vårt samhälle lever upp till de mänskliga rättigheter som barn tillförsäkras genom konventionen, vilken är lag sedan 2020. En klagorätt som den föreslagna skulle innebära att barnkonventionen som lag blir starkare, och gör mer nytta för individer så väl som för barn som grupp.