0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: temadagen ”Barnfattigdom i krisens spår”

I veckan genomförde Majblomman en temadag om barnfattigdom i krisens spår, tillsammans med Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen. Det gjordes mot bakgrund av att vi ser hur våra målgrupper fått det allt svårare ekonomiskt. Responsen hos den inbjudna politikerpanelen var påfallande positiv. Generellt ställde sig både regeringspartier och opposition positiva till de krav vi nu reser, mot bakgrund av en ny, gemensam mätning.

I SIFO-undersökningen Barnfamiljers ekonomiska svårigheter av Kantar Public har vi frågat 1 240 föräldrar till barn i åldern 0-17 år om oro för det ekonomiska läget och om eventuella svårigheter för att få basal vardagsekonomi att gå ihop. Vi har också analyserat svaren utifrån inkomst och hushållstyp. Ett tydligt mönster träder fram från undersökningen.  

  • En stor andel ensamstående föräldrar med en inkomst under 35 000 kronor före skatt, och särskilt de med en inkomst under 29 500 före skatt, har det senaste halvåret haft det ekonomiskt mycket svårt. Siffrorna talar sitt tydliga språk: 

• 3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har haft svårt att köpa näringsrik mat till familjen alla dagar i veckan.

• 3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har svårt att betala fritidsaktiviteter till barnen.  

• 1 av 8 av de ensamstående föräldrarna med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att mätta sig själv eller familjen. 

• 1 av 4 av de ensamstående med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att betala familjens räkningar, cirka 1 av 6 har också haft svårt att betala för kollektivtrafik.  

• 4 av 10 av ensamstående med inkomst under 35 000 och 3 av 10 av sammanboende med total hushållsinkomst om 42 000 kronor före skatt, är oroliga över att familjens ekonomiska situation påverkar barnens behov och mående.   

Vår slutsats är att många barnfamiljer har svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Rätten till skälig levnadsstandard, rätt till hälsa och rätt till meningsfull fritid påverkas. Vi kan konstatera att den geopolitiska oron, energikrisen, inflationen och chockhöjda räntor slår ut barnfamiljer i detta nu. 

Nu uppmanar vi politiker på nationell, regional och kommunal nivå att agera. 

• Barn ska inte behöva lida brist på mat och kläder i Sverige. Barnbidraget är ett effektivt och lättadministrerat verktyg för att nå alla, och därmed de mest utsatta barnfamiljerna. Det bör därför höjas. 

• Alla barn har rätt till ett tryggt boende. Bostadsbidraget är ett sätt för staten att ge barnfamiljer med låga inkomster en ökad möjlighet att få en skälig bostad. Bostadsbidraget har urholkats och behöver höjas i takt med kostnadsökningar. 

• Barn ska inte tvingas börja skoldagen hungriga. Vi vet att detta tydligt försämrar barns studieresultat. Det bör vara obligatoriskt för alla skolor att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar. 

• Barn ska ha rätt till en meningsfull fritid. Barn i socioekonomiskt eftersatta områden deltar i mycket lägre grad i idrott och fritidsaktiviteter. Detta beror bland annat på aktivitetsavgifter och kostnader för kollektivtrafik.  Vi föreslår därför kostnadsfria och subventionerade aktiviteter samt fri tillgång till kollektivtrafik för att kunna ta sig till aktiviteterna. 

Denna kommentar är en förkortad version av en debattartikel i Dagens Industri, undertecknad av Åse Henell, generalsekreterare Majblomman, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset och Maria Frisk, Sverigechef Rädda Barnen.