0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: barnkonventionens dag

I måndags besökte Majblomman Barnkonventionens dag, i regi av Erikshjälpen, Jönköpings län och Jönköping University. Temat för konferensen var barns rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor.

Centralt för alla samtal var vad Sverige måste göra för att implementera FN:s rekommendationer enligt barnkonventionen. Först ut och mest relevant för Majblomman var Sveriges barnombudsman Elisabeth Dahlin, som pratade om barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter, och om hur ojämlika uppväxtvillkor har effekter både på individuell och samhällelig nivå. Mot bakgrund av de rekommendationer som Sverige fått av FN-kommittén pratade BO om vad Sverige som stat behöver göra.

För oss på Majblomman bekräftar flera delar av budskapet att våra insatser för enskilda barn i vardagen bidrar till att fler får sina rättigheter uppfyllda. Dessutom blev vi stärkta i vårt långsiktiga arbete, där vi framhåller behovet av sociala investeringar och kommer med konkreta förslag (inklusive kostnader) på hur sådana satsningar kan utformas.

Forskaren Frida Lygnegård följde upp med information om arbetet på Hälsohögskolan i Jönköping och talade om hur barn ska få möjlighet att nå sin potential när kommunal verksamhet dras med nedskärningar. Barnrättskonsulten Åsa Ekman talade om hur FN-rekommendationerna till Sverige kan implementeras i praktiken.

Precis som arrangörerna kan vi på Majblomman konstatera att Sverige som välfärdsstat har mycket som måste göras och att det är extra viktigt att inte släppa taget om långsiktiga satsningar i tider präglade av social oro och lågkonjunktur. Ett stort delansvar ligger på Majblomman, både genom direkt stöd till barn och ungdomar och genom att uppmärksamma politiken på de problem vi ser.