0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: barns gåvor ska inte kapas av kommunerna

Öronmärkta gåvor från Majblomman till barn i familjer med försörjningsstöd ses ibland som inkomster. Då minskas försörjningsstödet med motsvarande belopp och barnet förlorar gåvan som getts till hens behov. I de här fallen går Majblommans pengar direkt till den kommunala socialförvaltningens budget. Så ska det inte gå till.

Nyligen hade Majblommans generalsekreterare tillsammans med vår ordförande möte med SKRs (Sveriges kommuner och regioners) ordförande och deras barnrättsjurist. På agendan stod civilsamhällets villkor 2023, och vi hade möjlighet att ta upp flera konkreta frågor som behöver högre prioritet på agendan för offentlig sektor.

Ett problem är hur vårt ekonomiska stöd till enskilda barn hanteras av socialtjänsten i vissa kommuner. Vi får då och då (för ofta) rapporter om hur Majblommans öronmärkta gåvor till barn i familjer med försörjningsstöd betraktas som inkomster. Och att handläggaren minskar försörjningsstödet med ett belopp som motsvarar värdet av gåvan. Barnet går helt enkelt miste om pengar som Majblomman beviljat särskilt för barnets behov. I slutändan går Majblommans pengar i de här fallen förlorade i den kommunala socialförvaltningens budget. Så ska det inte gå till.

Att dra in barnens gåvor leder till att Majblommans ändamål går om intet. Dessutom finns rättsligt stöd för socialtjänsten att låta barns pengar från Majblomman ligga orörda. I vår folder Majblommans barnrättspengar finns riktlinjer och rättpraxis kring detta, i ljuset av barnkonventionen som sedan den blev svensk lag 2020 stärker barnets position.

Vi på Majblomman har länge lyft fenomenet att handläggare drar in barns gåvor från oss. I vårt möte med SKR fick vi anledning att påminna om just detta. Nu vill vi se att kunskapsnivån höjs hos alla som möter barn i ekonomiskt utsatta familjer. Öronmärkta gåvor till barn är just individuella och ska förbli det oavsett föräldrarnas försörjning.