0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: den ökande barnfattigdomen

I veckan medverkade Majblommans generalsekreterare i ännu ett samtal om barnfamiljer i ekonomisk utsatthet. Och det blir allt tydligare att trycket på barnfamiljer med redan tuff ekonomi ökat. En bild Majblomman, Röda korset, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen är rörande överens om.

Under torsdagen medverkade Majblommans generalsekreterare Åse Henell i Hyresgästföreningens panelsamtal på Frihamnsdagarna i Göteborg. Temat var ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer 2023. Vid det här laget har Åse avverkat ett stort antal liknande seminarier, vilket är både positivt och nedslående. För det är viktigt att påminna om Majblommans perspektiv och vad inflation och nedskärningar innebär för vår målgrupp. Samtidigt är det djupt bekymrande att tvingas upprepa samma budskap i skenet av en dyster samhällsutveckling.

Seminariet öppnades av Rädda Barnens expert Samira Abutaleb Rosenlundh, som guidade publiken genom den Sifomätning som Majblomman var med och tog fram tidigare i år. Som inledning påmindes publiken om Barnkonventionen, som slår fast att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard och att det yttersta ansvaret för barns rättigheter vilar på staten.

Rättighetsperspektiv är en viktig utgångspunkt i det offentliga samtalet om ekonomisk utsatthet bland barn. Vi på Majblomman får återkommande frågan om det verkligen är ett problem i Sverige, som till skillnad från när organisationen grundades, är ett välfärdssamhälle. Svaret är att svensk lag (barnkonventionen) tveklöst slår fast att Sverige som stat har ett särskilt ansvar för att stärka barns livsvillkor i svåra tider.

Sifomätningen visar hur barnfamiljer med låga inkomster, särskilt ensamstående föräldrar, har svårt att få pengarna att räcka till nödvändiga saker till barnen – som näringsriktig mat, fritidsaktiviteter och kollektivtrafik. Underlaget visar också att föräldrar med låga inkomster bedömer att barnens oro för familjens ekonomi har ökat.

Detta kunde Majblommans generalsekreterare Åse Henell spegla mot rapporter från våra volontärer, som delar ut ekonomiskt stöd till barn över hela landet. De berättar att fler barnfamiljer söker sig till Majblomman, att nya grupper har behov av ekonomiskt stöd och att behoven är mer basala än tidigare. Så har det varit de senaste (snart) två åren, och våra Majblommeföreningar har trots en rekordstor insamling svårt att få pengarna att räcka.

Åses sammanfattning låg precis som tidigare i linje med Röda Korsets, Rädda Barnens och Hyresgästföreningens bild av hur de mest utsatta under många månader har pressats ekonomiskt och hur barnen känner av det.

Seminariet på Frihamnsdagarna rundades av med en påminnelse om de konkreta krav som Majblomman och övriga organisationer formulerades tidigare under året.

• Ett återinförande av det tillfälliga bostadstillägget resulterade under våren i ett regeringsbeslut. Generellt har bostadsbidraget urholkats och behöver räknas upp med tanke på kostnadsökningarna i stort.

• Ett höjt barnbidrag vore ett effektivt, lättadministrerat verktyg för att stötta barnfamiljer med skör ekonomi.

• Obligatorisk skolfrukost på alla skolor skulle gynna både enskilda barn och skolresultaten i stort.

• Kostnadsfria och subventionerade fritidsaktiviteter och fri kollektivtrafik för barn på kvällar, helger och lov vore en social investering och ett sätt att säkra barns rätt till en meningsfull fritid.