0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: regeringens höstbudget

Den nya regeringens budget innehåller positiva punktinsatser för barn, men i stort efterlyser Majblomman ett tydligare barnrättsperspektiv med långsiktiga strategier mot de ekonomiska och sociala klyftor som präglar barns liv på gruppnivå i Sverige idag.

Majblomman arbetar dagligen för att motverka barnfattigdomen, genom att dela ut ekonomiskt stöd till enskilda barn vars familjer inte har råd med det mest nödvändiga. Vi vet hur barn i fattigdom har det, just nu.

Ur vårt perspektiv är det positivt att regeringen håller fast vid det tillfälligt höjda tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag. De barnfamiljer som har svagast ekonomi bor stor utsträckning i hyrd bostad. Men det är en ensam åtgärd, och pressen på de här familjerna bara ökar.

Majblommans volontärer rapporterar om ett hårdnande tryck på barnfamiljer som saknar marginaler, och som alltså påverkas av inflationen och räntetryck på ett förödande sätt. Vi delar just nu ut mer stöd till kläder och skor än normalt, och allt fler undrar om Majblomman kan hjälpa till med mat och blöjor. Matfattigdomen är tillbaka på bred front.

Att leva i ekonomisk utsatthet som barn i Sverige 2022 innebär mycket mer än att inte ha råd med gympaskor och vinterjacka. På gruppnivå har fattiga barn bristande tillgång till en skola som kan genomföra sitt kompensatoriska uppdrag, till en meningsfull fritid och till rimliga bostadsvillkor.

I budgeten skymtar vi sådant som närmar sig denna problematik, som satsningarna på föräldrastödsprogram och idrott i utsatta områden, liksom fritidskortet och pengar till speciallärare i skolan. Men vi noterar också nedskärningar vad gäller barnkultur, och i stort saknar vi en genomgripande barnrättssatsning för ökad jämlikhet bland alla barn i Sverige. Detta är särskilt bekymmersamt i skenet av Tidö-avtalet vars konsekvenser för många av de barn vi möter är förödande.