0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: året som gick

Majblommans insamling 2023 slog rekord, men bakom framgången avslöjas ökad ekonomisk stress bland utsatta familjer. För att stödja barns rätt till meningsfull fritid föreslår Majblomman en nationell reform för fri kollektivtrafik för ungdomar mellan 12 och 18 år. 

2023 års majblommeförsäljning ledde till en historisk insamling på 76 miljoner kronor, tack vare skolbarn över hela landet som bokstavligen sålde fler majblommor än någonsin. Samtidigt kunde våra volontärer konstatera att antalet ansökningar blev fler och att behoven ökade markant hos barn i familjer med svag ekonomi. Vi noterade också att helt nya grupper söker sig till Majblomman för att få hjälp.  

I början av året medverkade Majblomman till en Sifo-mätning som slog fast att kostnadsökningarna pressar människor med små ekonomiska marginaler mer än andra grupper, och Majblommans volontärer gång på gång bekräftat att en ökad ekonomisk stress har etablerats. Det nya normala är att barnfamiljer söker stöd från Majblomman för mer basala behov hos barnen.  

Majblommans arbete utgår från barnkonventionen; lag i Sverige sedan 2020. Under året som gått har vi lyft rätten till en meningsfull fritid som varje barn har, och möjligheterna som ett samhälle får genom sociala investeringar. I de ansökningar som vi tar emot kan vi kartlägga vilka behov barnen har på gruppnivå.  

En tendens vi har sett är att man söker majblommepengar till buss- och tunnelbanresor på fritiden. Det är bakgrunden till att vi föreslår en nationell reform med fri kollektivtrafik för alla mellan 12 och 18 år. Ingen ska behöva tjuvåka till fotbollsträningen eller tacka nej till helgjobbet på grund av familjens ekonomi. Vår rapport där förslaget finns har lämnats över till en rad riksdagspolitiker för att diskutera hur viktigt det är med fri rörlighet för barnen och varför det behövs en nationell reform.  

2024 planerar Majblomman för en ny rekordinsamling. Vår nya, spektakulära majblomma avslöjas redan 18 januari, och insamlingen startar den 10 april.