0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: FN:s barnrättskommitté

Häromdagen kom återkopplingen från FN:s barnrättskommitté efter den regelbundet återkommande granskningen av hur Sverige lever upp till barnkonventionen.

Även om Sverige är ett av de bästa länderna att leva och växa upp i som barn, så pekar FN ut allvarliga problem och ger skarpa rekommendationer inför framtiden. Det är mycket, mycket viktigt att politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer tar till sig kritiken och gör sitt yttersta för att agera i enlighet med FN:s medskick.

Inte oväntat får Sverige kritik för hur barn och tonåringar har det vid placeringar via Statens institutionsstyrelse SiS. Kommittén sätter enkelt uttryckt ljuset på fysiskt och psykiskt våld mot barn som samhället har tagit över ansvaret för men misslyckats med att skydda och stötta. Att många far illa på SiS-hem är något som en gång för alla måste adresseras. För det är ingen överraskning. Medierapporteringen om missförhållanden som drabbar inte minst unga tjejer på SIS-hem är ständigt pågående. Organisationer som Knas Hemma kämpar i motvind.

FN rekommenderar att Sverige förbjuder fysiska tvångsåtgärder mot barn på institution, som isolering och bältesläggning. Att detta ska behöva påtalas ter sig bisarrt, men faktum är att barn som är omhändertagna fortsätter att utsättas för institutionaliserade tvångsåtgärder som inte kan beskrivas som något annat än våld.

Sverige får också rättmätig kritik för de stora skillnader som finns mellan barns förutsättningar, och den risk för kriminalitet som man kopplar till den samhälleliga segregation som vuxit fram de senaste decennierna.

Att enskilda barn måste få sina rättigheter prövade processrättsligt på ett betydligt mer omfattande sätt än idag är också en mycket relevant kritik som framförs av kommittén.

Majblomman välkomnar FN:s barnrättskommittés analyser, kritik och råd. Vi ser fram emot att svenska politiker och andra makthavare växlar upp barnrättsarbetet per omgående.