0

Inga produkter i varukorgen.

Majblomman kommenterar: MUCF:s fokusrapport

Idag släppte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sin årliga fokusrapport. 2022 är temat högaktuellt: ekonomisk utsatthet bland unga. Vi på Majblomman välkomnar Ett liv som andras, som täcker underbevakade frågor som överskuldsättning och psykisk ohälsa.

MUCF slår fast att utvecklingen sedan 2018 är en ökad ekonomisk utsatthet bland unga vuxna. I gruppen 18 – 25 år har 8,5 procent låg inkomststandard. Använder man måttet låg ekonomisk standard är andelen 19,7 procent. Särskilt utsatta är unga, ensamstående mammor, unga med funktionsnedsättning och unga utrikesfödda med kort tid i Sverige. Rapporten visar att den här gruppen ofta står utanför socialförsäkringssystemen och att överskuldsättning är ett stort problem som ofta kan kopplas till fattigdom.

MUCF sätter ljus på den isolering som unga fattiga riskerar på grund av att sociala sammanhang ofta inbegriper att man har råd med allt från fika till bensin. Vi på Majblomman känner igen mönstret från de barnfamiljer vi stöttar, och kan bekräfta att långvarig fattigdom ofta medför oro och ångest hos ungdomar.

Att dåliga krediter uppmärksammas är mycket välkommet. Konsumtionslån, sms-lån och liknande är en bedräglig väg ut ur betalningssvårigheter. Men i en värld med påträngande reklam, tillgänglig nätshopping och en norm som säger ”betala sedan” är det lätt att skuldsätta sig som ung och fattig. Vi på Majblomman är eniga med MUCF och aktörer som Sveriges Konsumenter om att regelverket kring hur krediter ges och marknadsförs behöver skärpas.